Nettside.java [Last ned]

/*
 * Programmet lager en nettside ved omdirigering
 * av utskriften fra konsollet til fil under kjøring.
 */
import static java.lang.System.*;
 
public class Nettside{
 
 public static void main(String[] args) {
  startDok();
  overskrift1("Testside");
  avsnitt("Dette er teksten som skal stå i et avsnitt.");
  avsnitt("Litt mer tekst til et nytt avsnitt.");
  stoppDok();
 }
 
 private static void startDok() {
  out.println("<html><body>");
 }
 
 private static void stoppDok() {
  out.println("</body></html>");
 }
 
 private static void overskrift1(String s) {
  out.println("<h1>" + s + "</h1>");
 }
 
 private static void avsnitt(String s) {
  out.println("<p>" + s + "</p>");
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.