LilleGangetabell.java [Last ned]

/*
 * Programmet lager en nettside med den lille
 * multiplikasjonstabellen.
 */
import static java.lang.System.*;
 
public class LilleGangetabell{
 
 public static void main(String[] args) {
  startDok();
  overskrift1("Den lille multiplikasjonstabellen");
  out.println("<table>");
  for (int y=1; y<=10; y++) {
   out.print("<tr>");
   for (int x=1; x<=10; x++)
    out.print("<td width='40' align='right'>"+x*y+"</td>");
   out.println("</tr>");
  }
  out.println("</table>");
  stoppDok();
 }
 
 private static void startDok() {
  out.println("<html><body>");
 }
 
 private static void stoppDok() {
  out.println("</body></html>");
 }
 
 private static void overskrift1(String s) {
  out.println("<h1>" + s + "</h1>");
 }
 
 private static void avsnitt(String s) {
  out.println("<p>" + s + "</p>");
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.