Timeliste.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class Timeliste {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  int[] timeTab = {8, 12, 10, 7, 7, 4, 0};
  int antTimer = timeTab[2];     // Oppslag
  out.println("Onsdag: " + antTimer); // Skriver ut 10
 
  out.println("Mandag: " + timeTab[0]); // Viser 8 timer
 
  timeTab[0] = 9; // Nå: 9 timer på mandag
 
  timeTab[2] = timeTab[2] + 3; // Nå: 13 timer på onsdag
 
  timeTab[5] += 2; // Nå: 6 timer på lørdag
 
  timeTab[5]++;  // Legger til 1 time på lørdag
  timeTab[4]--;  // Trekker fra 1 time på fredag
 
  test1();
  test2();
 }
 
 public static void test1() {
  int[] timeTab = {8, 12, 10, 7, 7, 4, 0};
  int sum = 0;
 
  for (int i=0; i<7; i++)
   sum += timeTab[i];
  out.print("Sum timer: " + sum); // 48 timer totalt
 
  for (int i=0; i<7; i++) {
   out.println("Dag " + i + ": " + timeTab[i]);
  }
 }  
 
 public static void test2() {
  int[] timeTab = {8, 12, 10, 7, 7, 4, 0};
  String utskrift = "";
 
  for (int i=0; i<timeTab.length; i++) {
	  utskrift += "Dag " + i + ": " + timeTab[i] + "\n";
  }
 
  showMessageDialog(null, utskrift);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.