SorteringsSjekk.java [Last ned]

import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Double.*;
 
public class SorteringsSjekk {
 
 public static void main(String[] args) {
  int[] tall = {23, 2, 34, 7};
 
  boolean sortert=true;
  int i=1;
 
  while (sortert && i<tall.length) {
   if (tall[i-1] <= tall[i])
    i++;
   else
    sortert = false;
  }
 
  if (!sortert)
   // tabellen må sorteres før den kan brukes...
   ;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.