PlukkSortering.java [Last ned]

import static javax.swing.JOptionPane.*;
import java.util.*;
 
public class PlukkSortering {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  // Opprinnelig datasett legges i en tabell
  int[] tall = {7, 2, 1, 4};
 
  // Oppretter hjelpetabell til sorteringen
  int[] nyeTall = new int[tall.length];
 
  for (int tallNr=0; tallNr<tall.length; tallNr++) {
   int minPos=0; // Antar at minimum er på 0-plassen
 
   for (int posNr=1; posNr<tall.length; posNr++) {
    if ( tall[posNr] < tall[minPos] )
     minPos = posNr;
   }
 
   // Nå er minste verdi lokalisert til minPos
   // og verdien kopieres over i hjelptabellen
   nyeTall[tallNr] = tall[minPos];
 
   // Sletter denne minimumsverdien fra opprinnelig
   // datasett (legger inn en STOR verdi i stedet)
   tall[minPos] = Integer.MAX_VALUE;
  }
 
  tall = nyeTall; // tall-tabellen er nå sortert
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.