TabellMetoder.java [Last ned]

import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Double.*;
 
public class TabellMetoder {
 
 public static void main(String[] args) {
  int[] tallTab1 = {2, 40, 3};
  int[] tallTab2 = {13, 7, 8, 29};
  int[] storTab = samle(tallTab1, tallTab2);
  // storTab er nå: {2, 40, 3, 13, 7, 8, 29}
 
  nullstill(tallTab1);
 }
 
 public static void nullstill(int[] tab) {
  for (int i=0; i<tab.length; i++) {
   tab[i] = 0;
  }
 }
 
 public static int[] samle(int[] tabA, int[] tabB) {
  int nyLengde = tabA.length + tabB.length;
  int[] nyTab = new int[nyLengde];
 
  for (int i=0; i<tabA.length; i++) {
   nyTab[i] = tabA[i];
  }
 
  for (int j=0; j<tabB.length; j++) {
   nyTab[tabA.length+j] = tabB[j]; // NB!
  }
 
  return nyTab; // Returnerer referanse til ny tabell
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.