Salgstall.java [Last ned]

import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class Salgstall {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  final int ANT_AVD = 4;
  int[] salgstall = new int[ANT_AVD];
  lesInn(salgstall);
 
  int sumSalg = beregnSum(salgstall);
  int snittSalg = sumSalg/ANT_AVD; // i hele kroner
  String underSnitt = svakeAvd(salgstall,snittSalg);
 
  showMessageDialog(null,
    "Samlet salg: " + sumSalg + "\n"
   + "Snittsalg pr avd: " + snittSalg + "\n"
   + "Avdelinger under snittet: " + underSnitt);
 }
 
 // Les inn salgsdata til tabellen tab
 public static void lesInn(int[] tab) {
  for (int avdNr=0; avdNr<tab.length; avdNr++) {
   String tallTxt = showInputDialog(
       "Salgstall for avd.nr." + avdNr + ": ");
   tab[avdNr] = parseInt(tallTxt);
  }
 }
 
 // Beregn summen av salgstallene
 public static int beregnSum(int[] tab) {
  int sumSalg = 0;
  for (int salg:tab)
   sumSalg += salg;
  return sumSalg;
 }
 
 // Finn avdelinger som har solgt mindre enn snittet
 public static String svakeAvd(int[] tab, int snitt) {
  String underSnittet = "";
  for (int avdNr=0; avdNr<tab.length; avdNr++)
   if (tab[avdNr] < snitt)
    underSnittet += avdNr + " ";
  return underSnittet;
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.