Lotto.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
import java.util.Arrays;
 
public class Lotto {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  // Antar trekningen er gjort og kupongen levert:
  int[] lottoTall = {34, 2, 7, 16, 21, 29, 1};
  int[] minKupong = {12, 1, 34, 16, 2, 25, 26};
 
  Arrays.sort(lottoTall);
  Arrays.sort(minKupong);
 
  if ( Arrays.equals(lottoTall, minKupong) )
   out.println("Du har vunnet 1. premie!");
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.