TemperaturMaaling.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class TemperaturMaaling {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  final int ANT_OBS = 3;
  final int ANT_DAG = 7;
  int[][] temp = new int[ANT_OBS][ANT_DAG];
 
  // Innlesing av registrerte temperaturer
  for (int obsnr=0; obsnr<ANT_OBS; obsnr++)
   for (int dagnr=0; dagnr<ANT_DAG; dagnr++)
    temp[obsnr][dagnr] = Integer.parseInt(
       showInputDialog("Gi temp for obs nr "
       +(obsnr+1)+" på ukedag "+dagnr+":") );
 
  // Summering av temperaturer for snittberegning.
  // En dagSum-tabell for hver enkelt dag og en
  // obsSum-tabell for hver observasjon
 
  int[] obsSum = new int[ANT_OBS];
  int[] dagSum = new int[ANT_DAG];
 
  for (int obsnr=0; obsnr<ANT_OBS; obsnr++) {
    for (int dagnr=0; dagnr<ANT_DAG; dagnr++) {
     obsSum[obsnr] += temp[obsnr][dagnr];
     dagSum[dagnr] += temp[obsnr][dagnr];
    }
  }
 
  for (int obsnr=0; obsnr<ANT_OBS; obsnr++) {
   out.print("obs " + (obsnr+1));
   for (int dagnr=0; dagnr<ANT_DAG; dagnr++) {
    out.print("  " + temp[obsnr][dagnr]);
   }
   out.println("   " + obsSum[obsnr]/ANT_DAG);
  }
 
  out.print("snitt");
  for (int dagnr=0; dagnr<ANT_DAG; dagnr++)
   out.print("  " + dagSum[dagnr]/ANT_OBS);
  out.println();
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.