KinoReservasjon.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
 
public class KinoReservasjon {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  final int ANT_SALER = 2;
  final int ANT_FILMER = 3;
  final int ANT_RADER = 15;
  final int ANT_SETER = 20;
 
  boolean[][][][] opptatt = new boolean
   [ANT_SALER][ANT_FILMER][ANT_RADER][ANT_SETER];
 
  opptatt[0][0][3][6] = true;
  opptatt[0][0][7][14] = true;
  opptatt[0][0][13][1] = true;
 
  int sal = 0;
  int film = 0;
 
  // Først lages overskriften med setenr
  out.print("  "); // innledende blanke tegn
  for (int setenr=0; setenr<ANT_SETER; setenr++)
   out.print(" " + (setenr+1)%10);
   // Skriver kun siste siffer i setenr av plasshensyn
  out.println();
 
  for (int radnr=0; radnr<ANT_RADER; radnr++) {
   if ( radnr<9 ) out.print(" "); // Ledende blank 0-9
   out.print((radnr+1) + " ");
   for (int setenr=0; setenr<ANT_SETER; setenr++) {
    if ( opptatt[sal][film][radnr][setenr] )
     out.print(" X");
    else
     out.print(" _");
   }
   out.println(); // Linjeskift etter indre løkke
  }
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.