AntallMindre.java [Last ned]

/*
 * Programmet leser inn ett siffer og teller antall
 * forekomster som er mindre enn dette i et tallsett
 * som allerede er lagret i en tabell.
 */
import static java.lang.Integer.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class AntallMindre {
 
 public static void main(String[] args) {
 
 // Tallsett: Legger noen siffer i en tabell
  int[] siffer = {1,2,1,2,3,1,7,1,8,2};
 
  String tallTxt = showInputDialog("Gi søkesiffer:");
  int søkesiffer = parseInt(tallTxt);
  int antall = 0;
 
  for (int i=0; i<siffer.length; i++)
   if ( siffer[i] < søkesiffer )
    antall++;
 
  String ut = "Antall siffer mindre enn " + søkesiffer + ": " + antall;
  showMessageDialog(null, ut);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.