SorterAvtagende.java [Last ned]

/*
 * Programmet sorterer et tallsett i avtagende rekkefølge,
 * og skriver det ut.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import java.util.*; // Trenger Arrays-klassen
 
public class SorterAvtagende {
 
 public static void main(String[] args) {
  int[] tall = {1,2,1,2,9,8,7,1,8,2};
  Arrays.sort(tall); // Sortert stigende - feil ordning
 
  int[] kopi = Arrays.copyOf(tall, tall.length);
  int sistePos = tall.length - 1;
 
  for (int i=0; i<=sistePos; i++)
   tall[i] = kopi[sistePos-i];
 
  String ut = "Sortert tallsett: " + Arrays.toString(tall);
  showMessageDialog(null, ut);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.