AntallUflyttede.java [Last ned]

/*
 * Programmet teller antall tall i et tallsett
 * som står i ro (er uflyttede) når tallsettet
 * blir sortert (stigende).
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import java.util.*; // Trenger Arrays-klassen
 
public class AntallUflyttede {
 public static void main(String[] args) {
  int[] tall = {1,2,1,2,9,8,7,1,8,2};
  int[] kopi = Arrays.copyOf(tall, tall.length);
 
  Arrays.sort(kopi);
 
  int antallRo = 0;
  for (int i=0; i<tall.length; i++)
   if ( tall[i] == kopi[i] )
    antallRo++;
 
  String ut = "Antall uflyttede tall er " + antallRo + "\n" +
        "Original: " + Arrays.toString(tall) + "\n" +
        "Sortert : " + Arrays.toString(kopi);
  showMessageDialog(null, ut);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.