Temperatur.java [Last ned]

/*
 * Program for å registrere temperatur for hver dag i en
 * uke. Skriver ut en samlet oversikt over temperaturene,
 * inkludert gjennomsnittstemperatur, min- og makstemperatur.
 */
 
import static java.lang.System.*;
import static java.lang.Integer.*;
import static java.lang.Double.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class Temperatur {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  // Koblingstabell: dagnr -> dagnavn
  String[] navn = {"man", "tir","ons", "tor","fre", "lør","søn"};
  double[] temperatur = new double[7]; // Antal dager i uka er 7
 
  for (int dag=0; dag<7; dag++) {
   String melding = "Reg. temp. for " + navn[dag] +"dag:";
   String tallTxt = showInputDialog( melding );
    temperatur[dag] = parseInt(tallTxt);
  }
 
  // Utskrift til konsollet
  out.println("Registrerte temperaturer:");
  double tempSum = 0;
  double minTemp = 100, maxTemp = -100;
  int minDag, maxDag;
 
  for (int dag=0; dag<7; dag++) {
   out.println( navn[dag] + "dag: " + temperatur[dag] );
   tempSum += temperatur[dag];
   if ( temperatur[dag] < minTemp ) {
    minTemp = temperatur[dag];
    minDag = dag;
  	}
   if ( temperatur[dag] > maxTemp ) {
    maxTemp = temperatur[dag];
    maxDag = dag;
  	}
  }
 
  double tempSnitt = tempSum / 7;
  out.println("Gjennomsnittstemperatur: " + tempSnitt);
  out.println("Minimumstemperatur: " + minTemp);
  out.println("Maksimumstemperatur: " + maxTemp);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.