Fletting.java [Last ned]

/*
 * Programmet tar to sorterte tabeller og fletter dem til en
 * sortert tabell av eksakt samme lengde som de to til sammen.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import java.util.*; // Trenger Arrays-klassen
 
public class Fletting {
 public static void main(String[] args) {
  int[] tabEn = {1,2,1,2,9,8,7,1,8,2};
  int[] tabTo = {1,1,3,2,4};
 
  Arrays.sort(tabEn);
  Arrays.sort(tabTo);
 
  int sumLengde = tabEn.length + tabTo.length;
  int[] tabSamlet = new int[sumLengde];
 
  int iEn = 0, iTo = 0, i = 0;
  while ( iEn < tabEn.length && iTo < tabTo.length )
   if ( tabEn[iEn] < tabTo[iTo] )
    tabSamlet[i++] = tabEn[iEn++];
   else
    tabSamlet[i++] = tabTo[iTo++];
 
  if ( iEn == tabEn.length )
   while ( i < sumLengde )
    tabSamlet[i++] = tabTo[iTo++];
  else
   while ( i < sumLengde )
    tabSamlet[i++] = tabEn[iEn++];
 
  String utTxt = "Tabell nr 1: " + Arrays.toString(tabEn) + "\n" +
          "Tabell nr 2: " + Arrays.toString(tabTo) + "\n" +
          "Samlet: " + Arrays.toString(tabSamlet);
  showMessageDialog(null, utTxt);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.