KarakterSnitt.java [Last ned]

/*
 * Programmet leser inn et antall tallkarakter og
 * beregner gjennomsnittskarakter. Skriver ut denne
 * snittkarakteren som bokstavkarakter.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class KarakterSnitt {
 
 public static void main(String[] args) {
  char[] bokstav = {'F','E','D','C','B','A'};
 
  int sumKarakter = 0, nr = 0;
  String svar;
  do {
   nr++;
   int karakter;
   do{
    String tallTxt = showInputDialog("Gi kar. nr. "+nr+":");
    karakter = parseInt(tallTxt);
    if ( karakter < 0 || 5 < karakter)
     showMessageDialog(null,"Ugyldig! Gi ny karakter.");
   } while ( karakter < 0 || 5 < karakter);
   sumKarakter += karakter;
   svar = showInputDialog("Flere karakter? (Ja/Nei):");
   svar = svar.toUpperCase();
  } while ( svar.equals("JA") );
 
  int snittKarakter = (int)( (sumKarakter*1.0/nr + 0.5) );
  // Vanlig avrunding opp til nærmeste heltall.
 
  String utTxt = "Antall karakterer: " + nr + "\n" +
          "Snittkarakter: " + bokstav[snittKarakter];
  showMessageDialog(null, utTxt);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.