SkrivUtTabell.java [Last ned]

/*
 * Programmet tester ut en metode som skriver ut en
 * heltallstabell til konsollet. Dvs. utskriften er
 * et alternativ til out.println på Arrays.toString.
 */
 
import static java.lang.System.*;
 
public class SkrivUtTabell {
 
 public static void main(String[] args) {
  int[] tall = {4, 3, 7, 1, 2, 5};
  skrivUt(tall);
 }
 
 public static void skrivUt(int[] tab) {
  String txt = "[" + tab[0];
  for (int i=1; i<tab.length; i++)
   txt += ", " + tab[i];
  txt += "]";
  out.println(txt);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.