FyllTabell.java [Last ned]

/*
 * Programmet tester ut en metode som fyller
 * en tabell med et gitt heltall.
 */
import static java.lang.Integer.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class FyllTabell {
 
 public static void main(String[] args) {
  String tallTxt = showInputDialog("Gi antall tall i serien: ");
  int antall = parseInt(tallTxt);
  int[] tall = new int[antall];
  fyllOpp(tall, 5);
  String utTxt = "Tallserie (alle like): " + skriv(tall);
  showMessageDialog(null, utTxt);
 }
 
 // Metoden fyller tabellen med den gitte verdien
 public static void fyllOpp(int[] tab, int verdi) {
  for (int i=0; i<tab.length; i++)
   tab[i] += verdi;
 }
 
 // Hjelpemetode: Alternativ til Arrays.toString
 public static String skriv(int[] tab) {
  String txt = "[" + tab[0];
  for (int i=1; i<tab.length; i++)
   txt += ", " + tab[i];
  return txt + "]";
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.