Reverser.java [Last ned]

/*
 * Programmet tester ut en metode som reverserer
 * en heltallstabell.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class Reverser {
 
 public static void main(String[] args) {
  int[] tall = {4, 3, 7, 1, 2, 5};
  String utTxt = "Tallserien: " + skriv(tall) + "\n";
  reverser(tall);
  utTxt += "Reversert: " + skriv(tall);
  showMessageDialog(null, utTxt);
 }
 
 // Metoden snur rekkefølgen av tabellverdiene
 public static void reverser(int[] tab) {
  int sistePos = tab.length - 1;
  // Plassbytte kun inn til midten av tabellen!
  for (int i=0; i<=sistePos/2; i++) {
   int hjelp = tab[i];
   tab[i] = tab[sistePos-i];
   tab[sistePos-i] = hjelp;
  }
 }
 
 // Hjelpemetode: Alternativ til Arrays.toString
 public static String skriv(int[] tab) {
  String txt = "[" + tab[0];
  for (int i=1; i<tab.length; i++)
   txt += ", " + tab[i];
  return txt + "]";
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.