Palindrom.java [Last ned]

/*
 * Programmet tester ut en metode som sjekker om en
 * tegnsekvens er et palindrom, dvs. samme sekvens
 * uansett om den er lest fra høyre eller venstre.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import java.util.*;
 
public class Palindrom {
 
 public static void main(String[] args) {
 /*
  // Først en enklere versjon: Kontroll av tegnsekvens
  String innTxt = showInputDialog("Gi en tekst:");
  String kopiTxt = "";
  int sistePos = innTxt.length()-1;
  for (int i=0; i<=sistePos; i++)
   kopiTxt += innTxt.charAt(sistePos-i);
 
  String utTxt = "Original: " + innTxt + "\n" +
          "Reversert: " + kopiTxt + "\n" +
          "Dvs. teksten er ";
  if ( innTxt.equals(kopiTxt) )
   utTxt += "et palindrom";
  else
   utTxt += "ikke et palindrom";
  showMessageDialog(null, utTxt);
 */
 
  // Versjon 2: Reverser tabellen
  String innTxt = showInputDialog("Gi en tekst:");
  char[] tekst = new char[innTxt.length()];
 
  for (int i=0; i<tekst.length; i++)
   tekst[i] = innTxt.charAt(i);
 
  char[] kopiTekst = Arrays.copyOf(tekst, tekst.length);
  reverser(kopiTekst);
 
  String utTxt = "Inntekst: " + skriv(tekst) + "\n" +
          "Reversert: " + skriv(kopiTekst) + "\n" +
          "Dvs. teksten er ";
  if ( Arrays.equals(tekst,kopiTekst) )
   utTxt += "et palindrom";
  else
   utTxt += "ikke et palindrom";
  showMessageDialog(null, utTxt);
 }
 
 // Metoden snur rekkefølgen av tabellverdiene
 public static void reverser(char[] tab) {
  int sistePos = tab.length - 1;
  // Plassbytte kun inn til midten av tabellen!
  for (int i=0; i<=sistePos/2; i++) {
   char hjelp = tab[i];
   tab[i] = tab[sistePos-i];
   tab[sistePos-i] = hjelp;
  }
 }
 
 // Hjelpemetode: Alternativ til Arrays.toString
 public static String skriv(char[] tab) {
  String txt = "[" + tab[0];
  for (int i=1; i<tab.length; i++)
   txt += ", " + tab[i];
  return txt + "]";
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.