Flettemetode.java [Last ned]

/*
 * Programmet tar to tabeller og slår dem sammen til
 * en tabell som sorteres ved hjelp av Arrays.sort.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import java.util.*; // Trenger Arrays-klassen
 
public class Flettemetode {
 public static void main(String[] args) {
  int[] tabEn = {1,2,1,2,9,8,7,1,8,2};
  int[] tabTo = {1,1,3,2,4};
 
  int[] tabSamlet = samle(tabEn, tabTo);
 
  Arrays.sort(tabSamlet);
 
  String utTxt = "Tabell nr 1: " + Arrays.toString(tabEn) + "\n" +
          "Tabell nr 2: " + Arrays.toString(tabTo) + "\n" +
          "Samlet: " + Arrays.toString(tabSamlet);
  showMessageDialog(null, utTxt);
 }
 
 public static int[] samle (int[] tabA, int[] tabB) {
  int nyLengde = tabA.length + tabB.length;
  int[] nyTab = new int[nyLengde];
  for (int i=0; i<tabA.length; i++) {
   nyTab[i] = tabA[i];
  }
  for (int j=0; j<tabB.length; j++) {
   nyTab[tabA.length+j] = tabB[j];
  }
  return nyTab ; // Returnerer referanse til ny tabell
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.