NavnSkriving.java [Last ned]

/*
 * Programmet leser fornavn og etternavn, og skriver
 * dem ut igjen i små bokstaver, men stor forbokstav.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class NavnSkriving {
 
 public static void main(String[] args) {
  String fornavn = showInputDialog("Gi fornavn:");
  String etternavn = showInputDialog("Gi etternavn:");
  etternavn = etternavn.toLowerCase();
 
  // Viser to ulike måter å lage nytt navn av stor
  // forbokstav, etterfulgt av kun små bokstaver
 
  // Først: Fornavnet
  char forbokstav = Character.toUpperCase(fornavn.charAt(0));
  fornavn = fornavn.toLowerCase();
  String nyFornavn = ""+forbokstav;
  for (int i=1; i<fornavn.length(); i++)
   nyFornavn += fornavn.charAt(i);
 
  // Så: Etternavnet
  etternavn = Character.toUpperCase(etternavn.charAt(0))
        + etternavn.substring(1);
  // substring(1) betyr hele sekvensen f.o.m. posisjon nr 1
 
  showMessageDialog(null, nyFornavn + " " + etternavn);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.