Ceasarkoding.java [Last ned]

/*
 * Programmet leser en klartekst og skriver den ut i
 * Cæsar-kode, og samme omkoding den motsatte veien.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class Ceasarkoding {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  int nøkkel = parseInt( showInputDialog("Gi nøkkel:") );
  String klarTxt = showInputDialog("Gi klartekst:");
  klarTxt = klarTxt.toUpperCase();
 
  String kodeTxt = kode(klarTxt,nøkkel);
 
  showMessageDialog(null, "Klar: " + klarTxt + "\n" +
              "Kode: " + kodeTxt);
 
  nøkkel = parseInt( showInputDialog("Gi nøkkel:") );
  kodeTxt = showInputDialog("Gi kodetekst:");
  kodeTxt = kodeTxt.toUpperCase();
 
  klarTxt = dekode(kodeTxt,nøkkel);
  showMessageDialog(null, "Kode: " + kodeTxt + "\n" +
              "Klar: " + klarTxt);
 }
 
 public static String kode(String txt, int key) {
  char[] kode = new char[26]; // 26 eng.bokstaver
  char bokstav = 'A';
  for (int i=key; i<26; i++)
   kode[i] = bokstav++;
  for (int i=key-1; i>=0; i--)
   kode[i] = bokstav++;
 
  String kodeAvTxt = "";
 
  for (int i=0; i<txt.length(); i++) {
   char tegn = txt.charAt(i);
   if ( 65 <= tegn && tegn <= 91 )
    kodeAvTxt += kode[tegn-65];
   else
    kodeAvTxt += tegn;
  }
  return kodeAvTxt;
 }
 
 public static String dekode(String txt, int key) {
  char[] kode = new char[26]; // 26 eng.bokstaver
  char bokstav = 'A';
  for (int i=key; i<26; i++)
   kode[i] = bokstav++;
  for (int i=key-1; i>=0; i--)
   kode[i] = bokstav++;
 
  String dekodeAvTxt = "";
 
  for (int i=0; i<txt.length(); i++) {
   char tegn = txt.charAt(i);
   if ( 65 <= tegn && tegn <= 91 ) {
    for (int j=0; j<26; j++)
      if ( tegn == kode[j] )
       dekodeAvTxt += (char)(65+j);
    }
   else
    dekodeAvTxt +=tegn;
  }
  return dekodeAvTxt;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.