Terningkast.java [Last ned]

/*
 * Programmet simulerer tilfeldig trekning som kast med
 * en terning. Teller antall av hvert kastresultat 1-6.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class Terningkast {
 
 public static void main(String[] args) {
  int[] antallAv = new int[6]; // 6 kastresultat skal telles
 
  int antallKast = parseInt( showInputDialog("Gi antall kast:") );
 
  for (int i=0; i<antallKast; i++) {
   int øyne = (int)(Math.random()*6);  // Trekker 0-5
   antallAv[øyne]++;  // Teller opp ett hakk på kastresultatet
  }
  String utTxt = "Resultat fra " + antallKast + " kast:" + "\n";
  for (int i=0; i<6; i++)
   utTxt += "Ant. " + (i+1) + "-ere: " + antallAv[i] + "\n";
  showMessageDialog(null, utTxt);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.