Siffertelling.java [Last ned]

/*
 * Programmet simulerer tilfeldig trekning som kast med
 * en terning. Teller antall av hvert kastresultat 1-6.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class Siffertelling {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  int[] antallAv = new int[10];  // 10 siffer skal telles
  int antallTrekk = 100;     // 100 siffer-trekninger
  int[] kastSiffer = new int[antallTrekk];
 
  for (int i=0; i<antallTrekk; i++)
   kastSiffer[i] = (int)(Math.random()*10);  // Trekker 0-9
 
  // Teller opp antall forekomster av hvert siffer
  for (int i=0; i<antallTrekk; i++)
   antallAv[kastSiffer[i]]++;
 
  String utTxt = "Resultat fra " + antallTrekk + " siffer:" + "\n";
  for (int i=0; i<=9; i++) {
   utTxt += i + ": ";
   for (int j=0; j<antallAv[i]; j++)
    utTxt += '*';
   utTxt += "\n";
  }
  showMessageDialog(null, utTxt);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.