ToTerningkast.java [Last ned]

/*
 * Programmet simulerer kast med to terninger og teller
 * antall forekomster av hver øyne-sum 2-12.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class ToTerningkast {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  int[] antallAv = new int[11]; // 11 muligheter for sum øyne
 
  int antallKast = parseInt( showInputDialog("Gi antall kast:") );
 
  for (int i=0; i<antallKast; i++) {
   int øyneEn = (int)(Math.random()*6);  // Kaster første terning
   int øyneTo = (int)(Math.random()*6);  // Kaster andre terning
   antallAv[øyneEn+øyneTo]++;  // Teller opp dette kastresultatet
  }
 
  int[] andelAv = new int[11];  // Prosent av hver mulig sum øyne
  for (int i=0; i<11; i++)
   andelAv[i] = antallAv[i]*100/antallKast;
 
  String utTxt = "Resultat fra " + antallKast + " kast:" + "\n";
  for (int i=0; i<=10; i++) {
   if ( i < 8 ) utTxt += " ";
   utTxt += (i+2) + ": ";
   for (int j=0; j<andelAv[i]; j++)
    utTxt += '*';
   utTxt += "\n";
  }
  showMessageDialog(null, utTxt);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.