LottoKupong.java [Last ned]

/*
 * Programmet trekker tilfeldig ulike Lotto-rekker (7 tall, 1-34),
 * på en kupong (minst 2, maks 10 rekker). Programmet skal også kunne
 * telle opp antall rette på hver rekke i forhold til en vinnerrekke.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
import java.util.*;
 
public class LottoKupong {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  int[][] kupong = new int[10][7]; // 10 rekker a 7 tall
 
  int antallRekker;
  do {
   antallRekker = parseInt( showInputDialog("Gi antall rekker (2-10):") );
  } while ( antallRekker < 2 || 10 < antallRekker );
 
  for (int i=0; i<antallRekker; i++) {
   boolean fraFør;
   int[] rekke;
   do {
    fraFør = false;
    rekke = trekkRekke(34);
    for (int j=0; j<i; j++)
     if ( Arrays.equals(kupong[j],rekke) )
      fraFør = true;
   } while ( fraFør );
   kupong[i] = rekke;
  }
 
  String utTxt = "Lotto-kupong:" + "\n";
  for (int i=0; i<antallRekker; i++) {
   if ( i < 9 ) utTxt += " ";
   utTxt += (i+1) + ": " + skriv(kupong[i]) + "\n";
  }
  showMessageDialog(null, utTxt);
 
  int[] vinnerRekke = {2,4,6,8,10,12,14};
  utTxt = "Vinner-rekke: " + skriv(vinnerRekke) + "\n";
  utTxt += "Antall rette på kupongen:" + "\n";
  for (int i=0; i<antallRekker; i++) {
   if ( i < 9 ) utTxt += " ";
   utTxt += (i+1)+": "+ skriv(kupong[i]);
   utTxt += " (" + sjekkRette(kupong[i],vinnerRekke)+ ")" + "\n";
  }
  showMessageDialog(null, utTxt);
 }
 
 public static int[] trekkRekke(int max) {
  int[] ny = new int[7];
  for (int i=0; i<7; i++) {
   int tall;
   boolean fraFør;
   do {
    fraFør = false;
    tall = (int)(Math.random()*34) +1 ;
    for (int j=0; j<i; j++)
     if ( tall == ny[j] )
      fraFør = true;
   } while ( fraFør );
   ny[i] = tall;
  }
  Arrays.sort(ny);
  return ny;
 }
 
 public static String skriv(int[] tab) {
  String txt = " ";
  for (int i=0; i<tab.length; i++) {
   if ( tab[i] <= 9 ) txt += " ";
   txt += tab[i] + " ";
  }
  return txt;
 }
 
 public static int sjekkRette(int[] enRekke, int[] fasit) {
  int antRette = 0;
  for (int i=0; i<enRekke.length; i++)
   for (int j=0; j<fasit.length; j++)
    if ( enRekke[i] == fasit[j] )
     antRette++;
  return antRette;
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.