Matriser.java [Last ned]

/*
 * Programmet bruker en to-dimensjonal tabell til å
 * representere en matrise. En metode speiler matrisa
 * om hoveddiagonalen, og en annen kan skrive ut matrisa.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class Matriser {
 
 public static void main(String[] args) {
  int[][] matrise = {{0,0,1,1,1,1,0,0},
            {0,1,0,0,0,0,1,0},
            {0,1,0,0,0,0,1,0},
            {0,0,1,1,1,1,0,0},
            {0,1,0,0,0,0,1,0},
            {0,1,0,0,0,0,1,0},
            {0,1,0,0,0,0,1,0},
            {0,0,1,1,1,1,0,0}};
 
  String utTxt = "Matrise:" + "\n" + skriv(matrise) + "\n";
  speile(matrise);
  utTxt += "Speilet matrise:" + "\n" + skriv(matrise);
  showMessageDialog(null, utTxt);
 }
 
 public static void speile(int[][] tab) {
  for (int i=0; i<tab.length; i++)
   for (int j=0; j<i; j++) {
    int h = tab[i][j];
    tab[i][j] = tab[j][i];
    tab[j][i] = h;
   }
 }
 
 public static String skriv(int[][] tab) {
  String txt = "";
  for (int i=0; i<tab.length; i++) {
   for (int j=0; j<tab.length; j++)
    txt += tab[i][j] + " ";
   txt += "\n";
  }
  return txt;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.