InsettingSortering.java [Last ned]

/*
 * Programmet en egen metode til å gjennomføre
 * sortering ved innsetting.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class InsettingSortering {
 
 public static void main(String[] args) {
  int[] tallTabell = {3,1,9,7,5,5,2,3,1,1,8,1,6,6};
  String utTxt = "Usortert tabell: " + skriv(tallTabell) + "\n";
  sorter(tallTabell);
  utTxt += "Sortert tabell: " + skriv(tallTabell) + "\n";
  tallTabell = sorter2(tallTabell);
  utTxt += "Sortert tabell-2: " + skriv(tallTabell);
  showMessageDialog(null, utTxt);
 }
 
 public static void sorter(int[] tab) {
  int[] nyTab = new int[tab.length];
  for (int i=0; i<tab.length; i++) {
   int innPos = 0;
   while ( tab[i] > nyTab[innPos] && innPos < i )
    innPos++;
   if ( innPos < i )
    for (int j=i; j>innPos; j--)
     nyTab[j] = nyTab[j-1];
   nyTab[innPos] = tab[i];
   System.out.println( skriv(nyTab) );
  }
  tab = nyTab;
  System.out.println("Ferdig: " + skriv(tab));
 }
 
 public static int[] sorter2(int[] tab) {
  int[] nyTab = new int[tab.length];
  for (int i=0; i<tab.length; i++) {
   int innPos = 0;
   while ( tab[i] > nyTab[innPos] && innPos < i )
    innPos++;
   if ( innPos < i )
    for (int j=i; j>innPos; j--)
     nyTab[j] = nyTab[j-1];
   nyTab[innPos] = tab[i];
  }
  return nyTab;
 }
 
 public static String skriv(int[] tab) {
  String txt = "";
  for (int i=0; i<tab.length; i++)
   txt += tab[i] + " ";
  txt += "\n";
  return txt;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.