Varelager.java [Last ned]

/*
 * Programmet oppretter et lite varelager, med en tabell pr
 * vare-opplysning (varenr, -navn, -antall og -pris). Det skal
 * leses inn et varenummer, og all info om denne varen skal
 * gjenfinnes i tabellene og skrives ut.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
import static java.lang.System.*;
 
public class Varelager {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  int[] nrTab = {1,2,3};
  String[] navnTab = {"Spade","Hakke","Spett"};
  double[] prisTab = {220.5,199,170};
  int[] antallTab = {1,2,3};
 
 
  int vareNr = parseInt( showInputDialog("Gi varenr.:") );
  String utTxt;
  int nrPos = finn(vareNr, nrTab);
  if ( nrPos < 0 )
   utTxt = "Ulovlig varenr. " + vareNr;
  else {
   utTxt = "Varenr...... " + vareNr + "\n"
      + "Navn........ " + navnTab[nrPos] + "\n"
      + "Pris........ " + prisTab[nrPos] + "\n"
      + "Beholdning.. " + antallTab[nrPos];
  }
  out.println(utTxt);
 }
 
 public static int finn(int nr, int[] tab) {
  int pos = -1;
  for (int i=0; i<tab.length; i++)
   if ( tab[i] == nr )
    pos = i;
  return pos;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.