GrafikkToTerninger.java [Last ned]

/*
 * Programmet simulerer kast med to terninger og teller
 * antall forekomster av hver øyne-sum 2-12. Resultatene
 * presenteres grafisk i et søylediagram.
 */
import static java.lang.Integer.*;
 
public class GrafikkToTerninger extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
 launch(args);
 }
 
 public void run() {
 makeWindow("Kast med to terninger");
 
  int[] antallAv = new int[13]; // 11 muligheter for sum øyne,
                  // lagret på indeksene 2 - 12
 
  // Leser inn antall kast, ikke for få, og ikke flere enn det
  // som er nødvendig for å få en rimelig fordeling av sum øyne.
  int antallKast;
  do {
   antallKast = parseInt( getText("Gi antall kast (100-8000):") );
  } while (antallKast < 100 || antallKast > 8000);
 
  // Gjennomfører ønsket antall kast og registrerer sum øyne på
  // de to terningene i en telletabell. Tabellen er litt for stor,
  // og indeksene 0 og 1 står ubrukte som uaktuelle sum-verdier.
  for (int i=0; i<antallKast; i++) {
   int øyneEn = (int)(Math.random()*6) + 1;  // Kaster første terning
   int øyneTo = (int)(Math.random()*6) + 1;  // Kaster andre terning
   antallAv[øyneEn+øyneTo]++;  // Teller opp dette kastresultatet
  }
 
  // Regner om antallsverdiene til prosenter, slik at ingen
  // av de ulike søylene blir høyere enn det grafiske vinduet.
  int[] andelAv = new int[13];  // Prosent av hver mulig sum øyne
  for (int i=2; i<=12; i++)
   andelAv[i] = antallAv[i]*100/antallKast;
 
  // Lager en overskrift på søylediagrammet
  setFont("Arial",18);
  drawString("Resultat fra " + antallKast + " kast.",300,50);
  pause(150);
  setFont("Arial",14);
 
  fillRectangle(80,600,620,2);  // Tegner x-aksen som tykk strek
  fillRectangle(100,80,2,540); // Tegner y-aksen som tykk strek
 
  // Setter enheter på x-aksen, vertikal strek 10 piksler.
  // Skriver ulike sum øyne som enheter under aksemerkene.
  for (int i=2; i<=12; i++) {
   drawLine(50+i*50,595,50+i*50,605);
   drawString(""+i, 50+i*50-5, 630);
   pause(90);
  }
 
  // Setter enheter på y-aksen, horisontal strek 10 piksler.
  // Skriver prosentverdier 10-100 som aksemerker
  for (int i=1; i<=5; i++) {
   drawLine(95, 600-i*100, 105, 600-i*100);
   drawString(""+i*5+"%", 60, 600-i*100+5);
   pause(90);
  }
  // Legger på røde linjer for å lette lesing av %-verdi
  setColor(255,0,0);
  for (int i=1; i<=10; i++) {
   drawLine(100, 600-i*50, 700, 600-i*50);
   pause(90);
  }
 
  // Tegner blå søyler, dvs. andelen av hver mulige sum øyne.
  setColor(0,0,255);
  for (int i=2; i<=12; i++) {
   int x = 50+i*50-20;
   int y = andelAv[i]*20;
   fillRectangle(x, 600-y, 40, y);
   pause(150);
  }
 
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.