GrafikkMatriser.java [Last ned]

/*
 * Programmet bruker en to-dimensjonal tabell til å
 * representere en matrise. En metode speiler matrisa
 * om hoveddiagonalen, og en annen kan skrive ut matrisa
 * grafisk ved hvite (0) eller svarte ruter (1).
 */
public class GrafikkMatriser extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
 launch(args);
 }
 
 public void run() {
 makeWindow("Matriser");
 
  int[][] matrise = {{0,0,1,1,1,1,0,0},
            {0,1,0,0,0,0,1,0},
            {0,1,0,0,0,0,1,0},
            {0,0,1,1,1,1,0,0},
            {0,1,0,0,0,0,1,0},
            {0,1,0,0,0,0,1,0},
            {0,1,0,0,0,0,1,0},
            {0,0,1,1,1,1,0,0}};
  skriv(matrise, 50, 50, 20);
  speile(matrise);
  skriv(matrise, 400, 50, 20);
 }
 
 public void speile(int[][] tab) {
 for (int i=0; i<tab.length; i++)
   for (int j=0; j<i; j++) {
    int h = tab[i][j];
    tab[i][j] = tab[j][i];
    tab[j][i] = h;
   }
 }
 
 public void skriv(int[][] tab, int x, int y, int str) {
 // tab = matrisa, (x,y) = øvre venstre hjørne for utskrift,
 // str = størrelse på smårute (tegnet 0, eller 1)
  for (int i=0; i<tab.length; i++)
   for (int j=0; j<tab.length; j++) {
    if( tab[i][j] == 0 )
     drawRectangle(x+j*str, y+i*str, str, str);
    else
     fillRectangle(x+j*str, y+i*str, str, str);
    pause(50);
   }
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.