StudentTest.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
 
public class StudentTest {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  // Oppretter og initierer et studentobjekt
  Student s1 = new Student();
  s1.studNr = 123456;
  s1.fornavn = "Per";
  s1.etternavn = "Karlsen";
 
  // Skriver ut utvalgte data om studenten
  out.println(s1.studNr + ": " + s1.etternavn);
 
  // Endrer etternavn på studenten
  s1.etternavn = "Andersen";
 
  // Skriver ut studentdata på nytt
  out.println(s1.studNr + ": " + s1.etternavn);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.