Rektangel.java [Last ned]

public class Rektangel {
 int x;  // (x,y) er posisjon for
 int y;  // øvre venstre hjørne
 int b;  // rektangelets bredde
 int h;  // rektangelets høyde
 
 public Rektangel(int x, int y, int b, int h ) {
  this.x = x; this.y = y;
  this.b = b; this.h = h;
 }
 
 public void størrelse(int b, int h) {
  this.b = b; this.h = h;
 }
 
 public void flytt(int dx, int dy) {
  this.x += dx; this.y += dy;
 }
 
 public int omkrets() {
  return 2*b + 2*h;
 }
 
 public String vis() {
  return "("+x+","+y+") - B="+b+", H="+h;
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.