StringDemo.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import java.util.Arrays;
 
public class StringDemo {
 
 public static void main(String[] args) {
  test1();
  test2();
  test3();
  test4();
  test5();
  test6();
 }
 
 public static void test1() {
  String s1 = "abc";
  String s2 = s1;
  s1 = s1.replace('b','x');
  out.print("s1=" + s1 + " s2=" + s2);
  out.println();
 }
 
 public static void test2() {
  String tekst = "Et ord, men ikke mer.";
  String regex = "(\\.|,| |\n)+";
  String[] ordTab = tekst.split(regex);
  int antallTegn = 0;
 
  for (int i=0; i<ordTab.length; i++) {
   String ord = ordTab[i];
   antallTegn += ord.length();
   out.println(ord + ": " + ord.length());
  }
 
  int snitt = antallTegn / ordTab.length;
  out.print("Gj.snittlig ordlengde: " + snitt);
  out.println();
 }
 
 public static void test3() {
  String s = "Her er en tekst. Den har flere ord " +
        "med blanke, punktum, komma og et \n" +
        "linjeskift som skilletegn.";
  String[] ordTab = s.split("(\\.|,| |\n)+");
  String mønster = "nk";
  int antallOrd = 0;
 
  for (int i=0; i<ordTab.length; i++) {
   String ord = ordTab[i];
   int pos = ord.indexOf(mønster);
   out.print(ord);
   if (pos >= 0) {
    antallOrd++;
    out.print(" ==> " + mønster + " i pos " + pos);
   }
   out.println();
  }
  out.print("Antall treff: " + antallOrd);
  out.println();
 }
 
 public static void test4() {
  String tekst = "Et tall, og et tall.";
  tekst = tekst.toLowerCase();
 
  String regex = "(\\.|,| |\n)+";
  String[] ordTab = tekst.split(regex);
 
  Arrays.sort(ordTab);
 
  String[] ordListe = new String[ordTab.length];
  int antNyeOrd = 0;
 
  for (int i=0; i<ordTab.length; i++) {
   String ord = ordTab[i].toUpperCase();
 
  boolean funnet = false;
  int j=0;
  while (!funnet && j<antNyeOrd)
   if ( ord.equals(ordListe[j]) )
    funnet = true;
   else
    j++; // let videre...
 
   if (!funnet) {
    ordListe[j] = ord;
    antNyeOrd++;
    out.println(ord);
   }
  }
 }
 
 public static void test5() {
  out.println("Nå er det metode 5");
  String tekst = "Et tall, og et tall.";
  String regex = "(\\.|,| |\n)+";
  String[] ordTab = tekst.split(regex);
 
  Arrays.sort(ordTab);
 
  String[] ordListe = new String[ordTab.length];
  int antNyeOrd = 0;
  Arrays.fill(ordListe,ordTab[0]);
  for (int i=1; i<ordTab.length; i++) {
   String ord = ordTab[i].toUpperCase();
   if ( Arrays.binarySearch(ordListe, ord) < 0) {
    ordListe[antNyeOrd] = ord;
    antNyeOrd++;
    out.println(ord);
   }
  }
 }
 
 public static void test6() {
  out.println("Nå er det metode 6");
  String tekst = "Øistein øker, Ågot ånder, Bjarne bor, Æsop æser.";
  String regex = "(\\.|,| |\n)+";
  String[] ordTab = tekst.split(regex);
  String svar = tekst + "\n";
  Arrays.sort(ordTab);
  int antallTegn = 0;
  for (int i=0; i<ordTab.length; i++) {
   String ord = ordTab[i];
   antallTegn += ord.length();
   out.println(ord.toUpperCase()+": "+ord.length());
   svar += ord.toUpperCase()+": "+ord.length() + "\n";
  }
  int snitt = antallTegn / ordTab.length;
  out.print("Gj.snittlig ordlengde: " + snitt);
  out.println();
  svar += "Gj.snittlig ordlengde: " + snitt;
  showMessageDialog(null, svar);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.