Vare.java [Last ned]

public class Vare {
 int  nr;
 String navn;
 double pris;
 int  antall;
 
 public Vare(int nr, String navn, double pris, int antall) {
  this.nr = nr;   this.navn = navn;
  this.pris = pris; this.antall = antall;
 }
 
 public Vare(int nr, String navn, double pris) {
  this.nr = nr;   this.navn = navn;
  this.pris = pris; this.antall = 0;
 }
 
 public Vare(int nr, String navn) {
  this(nr, navn, 0, 0);
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.