Skoytelop.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
import static java.lang.Integer.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class Skoytelop {
 
 private static Deltager[] løperTab;
 
 public static void main(String[] args) {
  lesInnResultat();
  double best = bestePoengsum();
  visVinnere(best);
 }
 
 private static void lesInnResultatOld() {
  int antLøpere = Dialog.lesInt("Antall:");
  løperTab = new Deltager[antLøpere];
  for (int nr=0; nr<antLøpere; nr++)
   løperTab[nr] = lesDeltager();
 }
 
 private static void lesInnResultat() {
  String antTxt = showInputDialog("Antall løpere:");
  int ant = parseInt(antTxt);
  løperTab = new Deltager[ant];
  for (int nr=0; nr<ant; nr++)
   løperTab[nr] = lesDeltager();
 }
 
 private static Deltager lesDeltager() {
  int nr     = Dialog.lesInt("Deltagernr:");
  String navn   = Dialog.lesString("Navn:");
  double tid500  = Dialog.lesDouble("Tid 500m:");
  double tid5000 = Dialog.lesDouble("Tid 5000m:");
  double tid1500 = Dialog.lesDouble("Tid 1500m:");
  double tid10000 = Dialog.lesDouble("Tid 10000m:");
  Deltager d = new Deltager(nr, navn,
   tid500, tid5000, tid1500, tid10000);
  return d;
 }
 
 private static double bestePoengsum() {
  double bestePoengsum = Double.MAX_VALUE;
  for (int nr=0; nr<løperTab.length; nr++)
   if (løperTab[nr].poengsum() < bestePoengsum)
    bestePoengsum = løperTab[nr].poengsum();
  return bestePoengsum;
 }
 
 private static void visVinnere(double best) {
  for (int lnr=0; lnr<løperTab.length; lnr++) {
   if (løperTab[lnr].poengsum() == best)
    out.println(løperTab[lnr].toString());
  }
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.