SkoytelopTest.java [Last ned]

public class SkoytelopTest {
 
 // Klassevariabel
 private static Deltager[] løperTab;
 
 public static void main(String[] args) {
  lesInnResultat();
  double best = bestePoengsum();
  visVinnere(best);
 }
 
 private static void lesInnResultat() {
  // Les inn data om en og en løper
 }
 
 private static double bestePoengsum() {
  // Finn laveste poengsum blant løperne
  return 0.0;
 }
 
 private static void visVinnere(double best) {
  // Skriv ut den/de som har best poengsum
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.