PacMan0.java [Last ned]

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Arc;
import javafx.scene.shape.ArcType;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.scene.text.Text;
import javafx.stage.Stage;
import javafx.application.*;
import javafx.stage.*;
import javafx.scene.*;
 
public class PacMan0 extends Application {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void start(Stage stage) {
  // Definerer vinduet og initierer scenegrafen
  Group root = new Group();
  Scene scene = new Scene(root, 800, 300);
  stage.setScene(scene);
  stage.setTitle("PacMan Enkel Demo");
 
  // Definerer "PacMan" med åpen munn (30-300 gr)
  Arc pacman = new Arc(100, 200, 50, 50, 30, 300);
  pacman.setStroke(Color.BLACK);
  pacman.setFill(Color.YELLOW);
  pacman.setType(ArcType.ROUND);
  root.getChildren().add(pacman);
 
  // Overskrift
  Font font = new Font("Arial", 44);
  Text txt = new Text(300, 80, "PacMan");
  txt.setStroke(Color.YELLOW);
  txt.setFill(Color.RED);
  txt.setFont(font);
  root.getChildren().add(txt);
 
  // Vis scenegrafen
  stage.show();
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.