Student.java [Last ned]

/*
 * Beskriver en utvidelse av klassen Student der det er
 * tatt med flere studentopplysninger enn i listing 6.1.
 */
 
public class Student {
 
 // Objektvariabler (instansvariabler)
 
 int   nr;     // NB! Objektvariabler bør være
 String  fNavn;   // private, og ikke tillate
 String  eNavn;   // direkte aksess. Men, dette
 String  adresse;  // krever set- og get-metoder.
 String  tlfNr;
 char   kjønn;
 String  studium;
 String[] emne;
 String[] karakter;
 
 // Klassens konstruktør (kode utelatt her)
 
 // Objektmetoder (kode utelatt her)
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.