Kvadrat.java [Last ned]

/*
 * Beskriver en klasse Kvadrat med kun en objektvariabel
 * sidelengde. Det er egne metoder for å beregne areal,
 * omkrets og diagonal. Et kvadrat kan tegne seg ut vha.
 * linjegrafikk. Dessuten er det en metode som sjekker
 * en kvadratsum.
 */
import static java.lang.System.*;
 
public class Kvadrat {
 
 // Objektvariabel
 
 int sidelengde;
 
 
 // Klassens konstruktør
 
 public Kvadrat(int startSidelengde) {
  sidelengde = startSidelengde;
 }
 
 
 // Objektmetoder
 
 public int areal() {
  return sidelengde*sidelengde;
 }
 
 public int omkrets() {
  return 4*sidelengde;
 }
 
 public double diagonal() {
  return Math.sqrt(2)*sidelengde;
 }
 
 public void skrivUt() {
  for (int i=0; i<sidelengde; i++) {
   for (int j=0; j<sidelengde; j++)
    out.print("* ");
   out.println();
  }
 }
 
 // Sjekker om dette kvadratet kan skrives som en
 // sum av to andre kvadrat.
 public boolean sum(Kvadrat a, Kvadrat b) {
  return areal() == ( a.areal() + b.areal() );
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.