KvadratTest.java [Last ned]

/*
 * Programmet tester klassen Kvadrat.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
import static java.lang.System.*;
 
public class KvadratTest {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  Kvadrat k3 = new Kvadrat(3);
  Kvadrat k4 = new Kvadrat(4);
  Kvadrat k5 = new Kvadrat(5);
 
  String utTxt = "Kvadratinformasjon" + "\n"
      + "Sidelengde: " + k3.sidelengde + "\n"
      + "   Areal: " + k3.areal() + "\n"
      + "  Omkrets: " + k3.omkrets() + "\n"
      + " Diagonal: " + k3.diagonal() + "\n";
  out.println(utTxt);
 
  k3.skrivUt();
  out.println();
  k4.skrivUt();
  out.println();
  k5.skrivUt();
  out.println();
  if ( k5.sum(k3,k4) )
   out.println("k5^2 = k3^2 + k4^2");
  else
   out.println("Ikke kvadratsum!");
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.