Konto.java [Last ned]

/*
 * Beskriver en klasse Konto med to objektvariabler.
 * Det er egne metoder for å avlese saldo, og å foreta
 * innskudd og uttak.
 */
 
public class Konto {
 
 // Objektvariabler med privat aksess
 private int kontoNr;
 private double saldo;
 
 // Klassens konstruktør
 public Konto(int startKontoNr, double startSaldo) {
  kontoNr = startKontoNr;
  saldo = startSaldo;
 }
 
 // get- og set-metoder pga. privat aksess
 public int getKontoNr() {
  return kontoNr;
 }
 
 public double getSaldo() {
  return saldo;
 }
 
 public void setKonto(int nyKontoNr) {
  kontoNr = nyKontoNr;
 }
 
 public void setSaldo(double beløp) {
  // beløp < 0: uttak, beløp > 0: innskudd
  saldo += beløp;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.