KontoTest.java [Last ned]

/*
 * Programmet tester klassen Konto.
 */
import static java.lang.System.*;
 
public class KontoTest {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  Konto k1 = new Konto(100, 35000);
  Konto k2 = new Konto(222, 15500);
  Konto k3 = new Konto(321, 22100);
 
  String utTxt = "Kontoinformasjon" + "\n"
      + "Konto nr.: " + k1.getKontoNr() + "\n"
      + "Saldo kr.: " + k1.getSaldo() + "\n";
  out.println(utTxt);
 
  double sumSaldo = k1.getSaldo() + k2.getSaldo() + k3.getSaldo() ;
  out.println("Totalt saldo: kr " + sumSaldo);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.