Navn.java [Last ned]

/*
 * Beskriver en klasse Navn med to objektvariabler:
 * fornavn og etternavn. Det er brukt innkapsling,
 * og da trengs det set- og get-metoder. En egen
 * metode for å sikre stor førstebokstav.
 */
 
public class Navn {
 
 // Objektvariabler
 String fornavn, etternavn;
 
 // Klassens konstruktør
 public Navn(String startFornavn, String startEtternavn) {
  fornavn = korriger(startFornavn);
  etternavn = korriger(startEtternavn);
 }
 
 // Objektmetoder
 public String getFornavn() {
  return fornavn;
 }
 
 public String getEtternavn() {
  return etternavn;
 }
 
 public void setFornavn(String nyFornavn) {
  fornavn = korriger(nyFornavn);
 }
 
 public void setEtternavn(String nyEtternavn) {
  etternavn = korriger(nyEtternavn);
 }
 
 public String toString() {
  return etternavn+", "+fornavn;
 }
 
 private String korriger(String navn) {
  navn = navn.toLowerCase();
  char forbokstav = navn.charAt(0);
  navn = Character.toUpperCase(forbokstav)+navn.substring(1);
  return navn;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.