NavnTest.java [Last ned]

/*
 * Programmet tester klassen Navn.
 */
import static java.lang.System.*;
 
public class NavnTest {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  String[] listeFornavn = {"ole", "anne", "eva", "per"};
  String[] listeEtternavn = {"OLSEN", "MO", "BERG", "HANSEN"};
 
  Navn[] navnListe = new Navn[4];
 
  for (int i=0; i<4; i++)
   navnListe[i] = new Navn(listeFornavn[i],listeEtternavn[i]);
 
  String utTxt = "Navneliste:" + "\n";
  for (int i=0; i<4; i++)
   utTxt += navnListe[i].toString() + "\n";
  out.println(utTxt);
 
  navnListe[0].setFornavn("lars");
  navnListe[0].setEtternavn("nilsen");
 
  utTxt = "Navneliste:" + "\n";
  for (int i=0; i<4; i++)
   utTxt += navnListe[i].toString() + "\n";
  out.println(utTxt);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.