Lotto.java [Last ned]

/* Klassen Lotto.
 * Trekker en tallserie med 7 ulike tall
 * i området 1 - 34, sortert stigende.
 */
 
import java.util.*;
 
public class Lotto {
 
 // Objektvariabel
 int[] rekke = new int[7];
 
 // Konstruktør
 public Lotto() {
  nyRekke();
 }
 
 // Klassemetoder
 private void nyRekke() {
  for (int i=0; i<7; i++) {
   int tall;
   boolean fraFør;
   do {
    fraFør = false;
    tall = 1 + (int)(Math.random()*34);
    int j=0;
    while ( !fraFør && j<i )
     if (tall == rekke[j++])
      fraFør = true;
   } while ( fraFør );
   rekke[i] = tall;
  }
  Arrays.sort(rekke);
 }
 
 public String toString() {
  return Arrays.toString(rekke);
 }
 
 public boolean erLik(Lotto annen) {
  return Arrays.equals(rekke,annen.rekke);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.