Lottokupong.java [Last ned]

/*
 * Programmet lager to ulike Lotto-rekker
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class Lottokupong {
 
 public static void main(String[] args) {
  Lotto rekkeEn = new Lotto();
  Lotto rekkeTo;
  do {
   rekkeTo = new Lotto();
  } while ( rekkeTo.erLik(rekkeEn) );
 
  String ut = "Lottokupong" + "\n" +
        "1: " + rekkeEn.toString() + "\n" +
        "2: " + rekkeTo.toString();
  showMessageDialog(null, ut);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.