Vare.java [Last ned]

public class Vare {
 
 final double MVA = 25.0;
 
 int nr;
 String navn;
 double pris;
 int antall;
 
 public Vare (int nr, String navn, double pris, int antall) {
  this.nr = nr;
  this.navn = navn;
  this.pris = pris;
  this.antall = antall;
 }
 
 public Vare (int nr, String navn, double pris) {
  this.nr = nr;
  this.navn = navn;
  this.pris = pris;
  this.antall = 0;
 }
 
 public Vare (int nr, String navn) {
  this (nr, navn, 0, 0);
 }
 
 public double prisInklMva() {
  return pris*(1 + MVA/100);
 }
 
 public double lagerVerdi() {
  return pris*antall;
 }
 
 public double lagerVerdiInklMva() {
  return prisInklMva()*antall;
 }
 
 public String toString() {
  return nr+", "+navn+", "+pris+", "+antall+" stk";
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.