Varelager.java [Last ned]

/*
 * Programmet oppretter et lite varelager, vha. en Vare-tabell.
 * Skriver ut verdien av varelageret, med og uten mva.
 */
import static java.lang.System.*;
 
public class Varelager {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  Vare[] lagerVare = new Vare[3];
  int[] nr = {1,2,3};
  String[] navn = {"Spade","Hakke","Spett"};
  double[] pris = {220.5,199,170};
  int[] antall = {1,2,3};
 
  // Fyller Vare-tabellen
  for (int i=0; i<lagerVare.length; i++)
   lagerVare[i] = new Vare(nr[i], navn[i], pris[i], antall[i]);
 
  // Skriver ut verdien av varelageret
  out.println("Oversikt over varelageret:");
  double sumVerdi = 0, sumVerdiMva = 0;
  for (int i=0; i<lagerVare.length; i++) {
	 double verdi = lagerVare[i].lagerVerdi();
   sumVerdi += verdi;
   out.println( lagerVare[i].toString() + ". Total verdi: " + verdi );
   sumVerdiMva += lagerVare[i].lagerVerdiInklMva();
  }
 
  // Verdi av varelager
  out.println();
  out.println("Verdi av varelager ekskl.mva: " + sumVerdi);
  out.println("Verdi av varelager inkl.mva: " + sumVerdiMva);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.